Direct verband tussen (adequate) eiwitinname, reductie ligduur en risico op complicaties

Op 14 februari 2019 is Dorian Dijxhoorn (arts-onderzoeker Radboudumc) gepromoveerd met haar proefschrift Hospital Meal Services. In haar proefschrift onderzoekt Dijxhoorn de effectiviteit van FoodforCare (voedingsconcept voor patiënten) ten opzichte van het traditionele voedingsconcept wat tot 2016 gehanteerd werd in het Radboudumc. Bijzonder aan het onderzoek is de groepsgrootte (707 geïncludeerde patiënten) en de nauwkeurigheid waarmee de metingen zijn verricht. Al het eten en drinken wat de onderzoeksgroep aangeboden kreeg is na consumptie per component gewogen om zo nauwkeurig mogelijk de berekenen welke voedingsinname is gerealiseerd.


Dijxhoorn bewijst met haar onderzoek dat patiënten door het FoodforCare concept vaker hun eiwitbehoefte realiseren (van 8% naar 23% bij 1,2 g. eiwit/Kg lichaamsgewicht behoefte en van 19% naar 46% bij 1,0 g. eiwit/Kg lichaamsgewicht behoefte). Een van de bewezen associatie in het onderzoek is dat een stijging van 10% eiwitinname in verhouding tot eiwitbehoefte leidt tot 0,25 dag reductie van ligduur. Daarmee bewijst Dijxhoorn de associatie tussen kwalitatief betere zorg bij adequatere eiwitinname.


De kosten voor uitsluitend eten en drinken per patiënt, per dag in Nederland variëren van circa 7 euro tot 12 euro. Gegeven dat de kosten voor een ziekenhuisopname per dag, afhankelijk van intensiteit van verpleging, circa 900 euro bedragen is de business case snel gemaakt. Zowel economisch als kwalitatief is er onomstotelijk bewijs om het voedingsbeleid binnen ziekenhuizen opnieuw onder de loep te nemen. Voor oplossoep en drie maaltijdmomenten per dag is geen plek meer.

 

Over FoodforCare
FoodforCare is sinds 2016 een zelfstandig bedrijf met meer dan 100 medewerkers. FoodforCare specialiseert zich in de productie en dienstverlening van eten (en drinken), herstel en welbevinden. Sinds het proefschrift van Dijxshoorn is het concept en assortiment van FoodforCare continu onderhevig geweest aan doorontwikkeling. CZ subsidieert een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van adequate voeding in de thuissituatie (voorafgaand en na afloop van ziekenhuisopname). Metingen hiervoor worden verricht sinds februari 2018 en worden eind van dit jaar afgerond.


FoodforCare biedt een scala van diensten en producten variërend van dienstverlener, producent, trainingen en adviseur. In contact komen? Bel dan met Tobias Camps op 0413-318 553 of mail naar info@foodforcare.nl.