patiënt is

partner

In 2013 is op initiatief van de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc een pilot gehouden met een nieuw voedingsconcept voor klinische patiënten. De initiator van dit project op de afdeling Medische Oncologie was het Adolescents and Young Adults (AYA) & Food dreamteam van het AYA Expertise Platform Radboudumc.

In 2014 en 2015 is het FoodforCare-concept door Maison van den Boer en Radboudumc met een pilot op 5 afdelingen verder ontwikkeld tot een innovatief, duurzaam en gestroomlijnd voedingsconcept dat ziekenhuisbreed ingezet wordt.

Vanuit de visie van FoodforCare geldt dat altijd vanuit patiëntbelang wordt geredeneerd en gehandeld; de behoefte van de patiënt staat centraal. Om de specifieke behoefte per patiëntgroep te achterhalen is het dan ook noodzaak om in gesprek te gaan met de patiënt zelf. Hierdoor is de patiënt binnen FoodforCare partner en onderdeel van de ontwikkeling van de formule.

Parallel hieraan wordt ook de zorgprofessional en diëtist betrokken. Beide onderkennen het belang van goede voeding en het tegengaan van ondervoeding. Beide maken onderdeel uit van het ontwikkelteam. Samen wordt er een inschatting gemaakt van de specifieke wensen en behoeften van de verschillende patiëntgroepen. Dit laat zien dat FoodforCare individueel maatwerk levert.