EXTRAMURAAL VOEDINGSCONCEPT

De ligduur in zorginstellingen wordt steeds korter en technologische ontwikkelingen maken dat de patiënt zich in de toekomst meer en langer in de thuissituatie zal begeven. Op voedingsgebied kan dit het risico met zich meebrengen dat de patiënt niet de voor hem/haar beste voeding binnenkrijgt. Deze veranderingen in de zorgmarkt maken dat ook een extramuraal voedingsconcept ontwikkeld en getoetst wordt door FoodforCare. 

FoodforCare ziet de noodzaak in om zowel voor als na ziekenhuisopname patiënten te voorzien van de voor hen beste voeding, onder andere om de complicaties als gevolg van ondervoeding zo veel mogelijk te ondervangen.