PATIËNT IS PARTNER

In 2013 is op initiatief van de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc een pilot gehouden met een nieuw voedingsconcept voor klinische patiënten. De initiator van dit project op de afdeling Medische Oncologie was het Adolescents and Young Adults (AYA) & Food dreamteam van het AYA Expertise Platform Radboudumc. In 2014 en 2015 is het FoodforCare-concept door Maison van den Boer en Radboudumc met een pilot op 5 af-delingen verder ontwikkeld tot een innovatief, duurzaam en gestroomlijnd voedingsconcept dat ziekenhuis-breed ingezet wordt.

Vanuit de visie van FoodforCare geldt dat altijd vanuit patiëntbelang wordt geredeneerd en gehandeld; de behoefte van de patiënt staat centraal. Om de specifieke behoefte per patiëntgroep te achterhalen is het dan ook noodzaak om in gesprek te gaan met de patiënt zelf. Hierdoor is de patiënt binnen FoodforCare partner onderdeel van de ontwikkeling van de formule. Parallel hieraan wordt ook de zorgprofessional en diëtist betrokken bij de ontwikkeling. Beide onderkennen het belang van goede voeding en het tegengaan van ondervoeding. Beide maken dan ook onderdeel uit van het ontwikkelteam. Samen wordt er een inschatting gemaakt van de specifieke wensen en behoeften van de verschillende patiëntgroepen. Dit laat zien dat FoodforCare individueel maatwerk levert.