REGISTRATIE & ICT

Zoals al eerder benoemd hebben de huidige en toekomstige ontwikkelingen een behoorlijke impact op het zorgproces en de voeding voor patienten. De ligduur wordt steeds meer verkort waardoor een ketenaanpak steeds belangrijker wordt. FoodforCare speelt op deze ontwikkelingen in door (dagelijkse) registratie van gekozen en genuttigende gerechten door patienten in het ziekenhuis maar ook vóór en na ziekhuisopname te registreren. 

FoodforCare is een samenwerking aangegaan met PinkRoccade om registratie in Culicart op korte termijn te ontwikkelen. Tevens kan FoodforCare bijdragen aan een ontwikkeling in het electronisch patientendossier. 

Ook kan FoodforCare de registratie stand-alone ontwikkelen. Deze laatste optie biedt direct een mogelijkeid om ook te voorzien in een registratie voor- en na ziekenhuisopname.