WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

Om het effect van FoodforCare wetenschappelijk te onderbouwen is onafhankelijk medisch onderzoek gedaan op de afdelingen urologie/gynaecologie, gastro-enterologie (MDL) en orthopedie van het Radboudumc. Inmiddels zijn de resultaten bekend en hiermee het effect van FoodforCare aangetoond. Lees de uitkomsten hier. Naast de medische effecten worden ook de emotionele effecten (welbevinden van de patiënt) van FoodforCare wetenschappelijk onderzocht.

In navolging van het eerdere onderzoek wordt door Radboudumc inmiddels ook onderzoek gedaan naar FoodforCare in de thuissituatie en het effect op de gezondheid. Hiervan zullen de esultaten medio 2019 bekend worden.Onderzoekscasus-Hypothese

FoodforCare leidt tot een verbetering van eiwit- en energie-inname en daarmee tot een verbetering van de voedingstoestand en klinische uitkomstmaten.


Prospectieve cohortstudie 

0-meting: 4 maanden - 300 patiënten oorspronkelijke situatie
1-meting: 4 maanden - 300 patiënten FoodforCare-concept


24/7-meting voedings- en vochtinname van patiënten

Inclusie: orale intake en >48 uur stay
Exclusie: Parenterale- en sondevoeding en strikte isolatie

 

• Primaire uitkomstmaat: eiwit- en energie inname volgens behoefte
• Secundaire uitkomstmaten: voedingstoestand, lengte, gewicht, MUST-score, lichaamssamenstelling, handknijp-kracht, Patiënt Generated Subjective Global Assessment (vragenlijst welbevinden), complicaties (infecties/decubitus), ligduur, waste


Ondervoeding:

Ondervoeding blijft een enorm probleem in ziekenhuizen, zowel door de onderliggende ziekte als door de behandeling hiervan.
Uit wetenschappelijke studies is gebleken wat
de gevolgen zijn van ondervoeding (25-40% van de patiënten is ondervoed bij ziekenhuisopname).


Bronvermelding

• Kruizenga. Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Stuurgroep Ondervoeding. 2016

• Stratton RJ, Hackston A, Longmore D, Dixon R, Price S, Stroud M, et al. Malnutrition in hospital outpatients and inpatients: prevalence, concurrent validity and ease of use of the 'malnutrition universal screening tool' ('MUST') for adults. Br J Nutr. 2004;92(5):799-808.


De gevolgen hiervan zijn:

• Lagere kwaliteit van leven
• Meer complicaties: infecties, antibiotica gebruik, wondgenezing, decubitus
• Hogere behandelkosten
• Langere opnameduur
• Hogere mortaliteitFoodforCare Foundation

FoodforCare wordt onafhankelijk getoetst door de FoodforCare Foundation. De stichting ondersteunt de voedingsformule met wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd door Radboudumc, waarbij de relatie tussen voeding en gezondheid en meetbaar herstel centraal staan:
• Ontwikkeling concept; innovatieve verbetering van ziekenhuisvoeding
• Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
• Onderzoek naar uitbreiding eerste- en tweedelijns zorg (ketenaanpak)
• Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling


Raad van Toezicht FoodforCare Foundation

• Prof. Joost Drenth – Afdelingshoofd MDL Radboudumc
• Prof. Maroeska Rovers – Prof. Evidence Based Surgery, Radboudumc
• Prof. Peter Huijgens – voorzitter bestuur IKNL & oud afdelingshoofd Hematologie VUmc
• Prof. Ellen Kampman – Hoogleraar Voeding & Ziekte, WUR
• Dr. Ir. Henk Kivits – Founding Father FoodforCare


Bestuur

• Dr. Eveliene Manten - kwartiermaker AYA-zorg Radboudumc
• Jessica Vogel – Bedrijfsleider MDL Radboudumc
• Ralph van Renselaar – AYA / ondernemerEerder (pilot) onderzoek 2013-2015

Het pilot-onderzoek op de afdeling oncologie in 2013 toonde aan dat er een significante verbetering in het welzijn van de patiënt merkbaar was en dat leidde tot een halvering van de anti-emetica. Ook was eten weer onderwerp van gesprek geworden tussen patiënt en zorgprofessional.

Begin 2015 zijn de eerdere bevindingen versterkt door vergelijkbaar onderzoek op de afdelingen: cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, longziekten en hematologie te verrichten. Hiermee is aangetoond dat FoodforCare toepasbaar is op meerdere patiëntgroepen en inmiddels wordt FoodforCare aangeboden op alle 22 afdelingen in het Radboudumc, inclusief het Amalia Kinderziekenhuis.