het ontstaan

van FoodforCare

In 2013 is op initiatief van de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc een pilot gehouden met een nieuw voedingsconcept voor klinische patiënten. De initiator van dit project op de afdeling Medische Oncologie was het Adolescent and Young Adults (AYA) & Food dreamteam van het AYA Expertise Platform Radboudumc.

Het AYA & Food dreamteam heeft onderzocht of een innovatie van het ziekenhuiseten en drinken zowel qua producten als qua uitservering mogelijk is. Doel hiervan is om in hoge mate bij te dragen aan het welbevinden van de patiënt (en niet alleen oncologie) en zijn conditie. In het AYA & Food dreamteam is op een co-creatieve manier samen met AYA’s, afdeling Diëtetiek, Servicebedrijf (Food & Beverage), artsen en verpleegkundigen van de afdeling Medische Oncologie gewerkt aan de totstandkoming van de FoodforCare-formule.

De ervaringen uit de pilot van 2013 waren zeer positief. De patiënten waarderen het nieuwe voedingsconcept substantieel meer dan de reguliere maaltijdvoorziening. Dit is in een onafhankelijk pilotonderzoek onder leiding van afdeling Diëtetiek van het Radboudumc naar voren gekomen.

In 2014 en 2015 is het FoodforCare-concept door Maison van den Boer, Radboudumc en Annelies Hermsen (food designer) met een pilot op 5 afdelingen verder ontwikkeld tot een innovatief, duurzaam en gestroomlijnd voedingsconcept dat ziekenhuisbreed ingezet wordt.