img-7361

Verleiden en adviseren

Naast de inhoudelijke aspecten (zoals parate kennis op het gebied van allergenen, diëten en consistentie) wordt de voedingsassistent(e) van FoodforCare getraind op gastvrijheid in de zorg. De FoodforCare Academy zorgt ervoor dat bovenstaande persoonlijke aspecten kwalitatief gewaarborgd kan worden. 

Dit betreft een breed scala aan trainingsmodules:
- Sturen op keuzes (adviseren en motiveren)
- Specifieke trainingen voor diverse patiëntgroepen (diabetes, nefrologie, geriatrie etc.)
- Rustig opbouwen (na operatie)
- Richtlijnen Goede Voeding
- Productkennis
- Patiënt- en voedselveiligheid (HACCP)
- Voedingsleer en dieetleer
- Gastvrijheid (beleving patiënt)
- Registratie voedingsintake en koppeling EDP (Elektronisch Patiënten Dossier)