Patiënt die voldoende eiwitten eet ligt minder lang in het ziekenhuis

Patiënt die voldoende eiwitten eet ligt minder lang in het ziekenhuis

Op 14 februari 2019 is Dorian Dijxhoorn (arts-onderzoeker Radboudumc) gepromoveerd met haar proefschrift Hospital Meal Services. In haar proefschrift onderzoekt Dijxhoorn de effectiviteit van FoodforCare (voedingsconcept voor patiënten) ten opzichte van het traditionele voedingsconcept wat tot 2016 gehanteerd werd in het Radboudumc. Bijzonder aan het onderzoek is de groepsgrootte (707 geïncludeerde patiënten) en de nauwkeurigheid waarmee de metingen zijn verricht. Al het eten en drinken wat de onderzoeksgroep aangeboden kreeg is na consumptie per component gewogen om zo nauwkeurig mogelijk te berekenen welke voedingsinname is gerealiseerd.

Dijxhoorn bewijst met haar onderzoek dat patiënten door het FoodforCare concept vaker hun eiwitbehoefte realiseren (van 8% naar 23% bij 1,2 g. eiwit/Kg lichaamsgewicht behoefte en van 19% naar 46% bij 1,0 g. eiwit/Kg lichaamsgewicht behoefte). Eén van de bewezen associaties in het onderzoek is dat een stijging van 10% eiwitinname in verhouding tot eiwitbehoefte leidt tot 0,25 dag reductie van ligduur. Daarmee bewijst Dijxhoorn de associatie tussen kwalitatief betere zorg bij adequatere eiwitinname.

De kosten voor uitsluitend eten en drinken per patiënt, per dag in Nederland variëren van circa 7 euro tot 12 euro. Gegeven dat de kosten voor een ziekenhuisopname per dag, afhankelijk van intensiteit van verpleging, circa 900 euro bedragen is de business case snel gemaakt. Zowel economisch en kwalitatief is er onomstotelijk bewijs om het voedingsbeleid binnen ziekenhuizen opnieuwe onder de loep te nemen. Voor oplossoep en drie maaltijdmomenten per dag is geen plek meer.

Wie is FoodforCare?

FoodforCare specialiseert zich in de productie en dienstverlening an eten (en drinken), herstel en welbevinden. Sinds het proefschrift van Dijxhoorn is het concept en assortiment van FoodforCare continu onderhevig geweest aan doorontwikkeling. CZ subsidieert een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van adequate voeding in de thuissituatie (voorafgaand en na afloop van ziekenhuisopname). Metingen hiervoor worden verricht sinds februari 2018.

Deel dit bericht via:
FfC-logo - Broccoli - RGB